Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a New Vision Properties Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-294469, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 31. II. emelet 3.; adószám: 25886159-2-42) adatkezelési tevékenységéről ad tájékoztatást a cég adatkezelési szabályzata alapján úgy, hogy a cég megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének – a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről (a továbbiakban Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelő New Vision Properties Kft. megbízásából adatfeldolgozó szerepet tölt be az At-Home Budapest.Network Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-738371, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33.4 em.1.; adószám: 13498447241).

Jelen tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a céggel kapcsolatban álló természetes személyeknek a velük kapcsolatos személyes adatok kezeléséről, a cég erre vonatkozó belső szabályairól, intézkedéseiről. A tájékoztató nyilvánosan elérhető a cég honlapján (www.skylineresidence.hu)

A szabályzat az egyéni vállalkozókat, egyéni cégeket természetes személyként tekinti, így rájuk is vonatkozik. Nem vonatkozik viszont jogi személyekre és az ő adataikra.

 

KINEK AZ ADATAIT KEZELJÜK?

 

 1. Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (pl.: skylineresidence.hu)
 • A személyes adatok kezelésének célja: a New Vision Properties Kft. jogi személy partnerével kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó üzleti kapcsolattartás.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett webes felületen vagy írásban történő hozzájárulása (1. számú melléklet), melyet a New Vision Properties Kft. munkatársa elkészít és aláirat, miután a szabályzatban foglaltakat ismertette. A nyilatkozatokat az adatok tárolásának időtartama alatt meg kell őrizni.
 • A személyes adatok kezelői, munkavállalók köre, aki az adatokhoz hozzáférhet: a New Vision Properties Kft. értékesítői- és számviteli munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: amíg az üzleti partner aktív partnere a New Vision Properties Kft-nek, az utolsó ügyletet követő 3 év.
 1. Természetes személy partnerek elérhetőségei és azon adatai, amelyek törvényileg előírtan szükségesek ahhoz, hogy az adott ügyfél részére New Vision Properties Kft. Számlát, jóváírást, egyéb kereskedelemmel összefüggő okiratot bocsásson ki vagy fogadjon be.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, adószáma, adóazonosító jele, vállalkozói igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhely, telephely címe, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, online azonosítója (pl.: szintetikapartner.hu).
 • A személyes adatok kezelésének célja: a New Vision Properties Kft. természetes személy partnerével kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódó üzleti kapcsolattartás, a számlázás rendje szerint előírt bizonylatok adat tartalmának biztosítása, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Számviteli-, az ÁFA- és a Személyi jövedelemadóról szóló törvény előírja bizonyos adatok kötelező számlán való feltüntetését, kezelését, ezeken az adatokon felül az érintett webes felületen vagy írásban történő hozzájárulása (2. számú melléklet), melyet a partner rögzítésekor New Vision Properties Kft. munkatársa elkészít és aláirat, miután a szabályzatban foglaltakat ismertette. A nyilatkozatokat az adatok tárolásának időtartama alatt meg kell őrizni.
 • A személyes adatok kezelői, munkavállalók köre, aki az adatokhoz hozzáférhet: a New Vision Properties Kft. értékesítői- és számviteli munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a Számviteli törvényben előírt adatokra az utolsó ügylet számlázását követő 8 év, egyéb fent feltüntetett személyes adatok esetén amíg az üzleti partner aktív partnere a New Vision Properties Kft-nek. Az utolsó ügyletet követő 3 év.
 1. Állásra jelentkezők pályázatát, önéletrajzát, a benne szereplő személyes adatokkal, az interjú során készült munkáltatói feljegyzéseket a felvételi folyamat során kezeljük.
 • A kezelhető személyes adatok köre minden adat, amit a jelentkező önéletrajzában számunkra önkéntesen elküld, amit az interjú során önkéntesen elmond.
 • A személyes adatok kezelésének célja a jelentkező elbírálása. A nyertes pályázóval munkaszerződés kötése.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a jelentkező hozzájárulása, melyet a pályázat lefolytatása alatt az önéletrajz elküldésével ad meg.
 • A személyes adatok kezelői, munkavállalók köre, aki az adatokhoz hozzáférhet: a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy, a pályázott munkakör kijelölt vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a pályázat lezárásával kiválasztott nyertes próbaidejének lejárata. Amennyiben ennél tovább kívánjuk megőrizni a pályázó személyes adatait, úgy pályázó hozzájárulását kérjük.

 

MARKETING TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS:

 

 • Ingatlanjaink bemutatására és népszerűsítésére a www.skylineresidence.hu domainen informatív weboldalt tartunk fenn. A weboldalon kapcsolatfelvételi adatlapot alkalmazunk, amely alapján New Vision Properties Kt. munkatársa felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén.
 • A kezelhető személyes adatok köre: Természetes személy partner neve, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: Kapcsolatfelvétel.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett írásbeli hozzájárulása, amelyet a honlapon elektronikus formában adott meg.
 • A személyes adatok kezelői, munkavállalók köre, aki az adatokhoz hozzáférhet: a New Vision Properties Kft. értékesítői- és számviteli munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az utolsó ügyletet követő 3 év.

 

HONLAP SÜTIKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA

 

 • Honlapunkon a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket használunk. A sütik a Google Analytics funkcióit segítik és a nyelvválasztást jegyzik meg a következő belépésre.
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett írásbeli hozzájárulása, amelyet a honlapon elektronikus formában adott meg.

 

ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

 

Nyilatkozunk, hogy adatfeldolgozás során nem végzünk profilalkotást, sem automatikus adatfeldolgozást, illetve döntéshozatalt a gyűjtött adatok alapján. Cégünk csak a jelen szabályzatban foglalt célokkal és szabályok szerint gyűjt személyes adatokat.

 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

 1. Adatainkat a kis- és középvállalkozások által elérhető és megfizethető, mai technológiák szerint kiváló eszközökkel tároljuk és védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés ellen. Informatikai rendszerünket vírus védelemmel és tűzfallal védjük. A cégünknél nyilvántartott személyes adatokat bizalmas adatként kezeljük, munkavállalóinknak azokra vonatkozóan titoktartási kötelezettsége van. A munkavállalók által elérhető személyes adatok köre jogosultsági szintekhez korlátozva van.

 

 1. Adatvédelmi incidens, a kezelt adat/ok véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés történik. Ilyen lehet céges laptop, tablet vagy telefon elvesztése, béres papírok, forgalmi vagy egyéb kimutatások egyszerű kidobása, illetéktelen másolása, továbbítása, szerver vagy hálózat feltörése, vírustámadás. Mindent meg kell tenni az incidensek megelőzése érdekében. A munkavállalók kötelesek jelenteni a cégvezetésnek, ha adatvédelmi incidenst, vagy bármilyen arra utaló eseményt észlelnek. Adatvédelmi incidenst vagy biztonsági gyengeségeket a cég központi telefonszámán vagy e-mail címen bárki jelezhet. A jelentett biztonsági incidens bejelentését azonnal vizsgálni kezdjük az illetékes munkavállalók, partnercégek (pl. Informatikai szolgáltatásokat nyújtó szerződött vállalkozó) bevonásával. Megvizsgáljuk, hogy személyes adatok érintettek-e, ha igen a személyes adatok tulajdonosait értesítjük. A lehető legrövidebb határidővel megkezdjük a károk helyreállítását.

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

 1. A fentiekben meghatározott érintetteknek joga van előzetesen tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről. Az érintett írásban az info@skylineresidence.hu e-mailen vagy levélben kérhet tájékoztatást azzal kapcsolatosan, hogy mely személyes adatait kezeljük, ugyan ezen úton kérheti a személyes adatok törlését, aktualizálását vagy korlátozását is. A rendeletben meghatározott jogokat és kötelezettségeket uniós vagy tagállami jogi intézkedések korlátozhatják a Rendelet 5. szakaszának 23. cikkében foglaltak szerint. Érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK KEZELÉSE

 

 1. Az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmek intézkedéseiről 1 hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet. Az intézkedések bonyolultsága és számossága figyelembevételével az ügyintézés további 2 hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet az egy hónapos határidőn belül tájékoztatjuk. Az intézkedéseket a Rendelet szabályozása szerint díjmentesen végezzük. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az ügyintézést az okok részletezése mellett megtagadhatjuk vagy egyösszegű 10.000 Ft-os ügyintézési díjat számíthatunk fel. Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétségeink merülnek fel, úgy az érintett személyazonosságának megerősítéséhez további információk nyújtását kérhetjük.

⚠️ Covid-19 Tájékoztatás ⚠️

Kedves Érdeklődő!

Jelenleg, a Covid-19 járvány következtében kialakult helyzet a Skyline Residence építkezését és értékesítését is kihívások elé állítja.

Azonban továbbra is várjuk az érdeklődőket! Űrlap beküldéséhez kattintson ide! Aktualitásokért, és további kérdéseivel keresse kollégáinkat!

Ez a felugró ablak bezárható az ablak jobb alsó sarkában található fekete "x" ikonra klikkelve.